• alt text
  • alt text
  • alt text

Typ příspěvkuakce

Platnost1.2.-30.11.2019

MístoKvíc, Braškov, Ruda

Přidáno2019-01-02 16:53:00

Český cement 32,5

Portlandský cement s vápencem je vyráběn v souladu s harmonizovanou normou ČSN EN 197-1 ed. 2 Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití. Balený portlandský cement s vápencem CEM II/A-LL 32,5 R je hydraulické pojivo, které se vyrábí mletím portlandského slínku s vápencem, síranem vápenatým, doplňujícími složkami a přísadami.

Vlastnosti:
- pomalejší vývin hydratačního tepla v porovnání s portlandskými cementy
- vysoké dlouhodobé pevnosti
- vyšší odolnost vůči agresivním vlivům prostředí
Možnosti použití:
- staveništní příprava betonů, malt a směsí obsahujících cement

Balený v papírových pytlích s PE vložkou po 25 kg, loženo na paletách EUR po 1,4 t, palety zakryty samosmršťovací fólií. Balený portlandský směsný cement CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R je na trh dodáván pod obchodním označením STANDARD PLUS. Výrobce Lafarge Cement, a.s.

Další informace:

Cena: 66 Kč s DPH/balení

Balení: 25 kg