Historie společnosti


Společnost Stavimat spol. s r.o. byla založena na jaře roku 1992 jediným společníkem Janem Isopem. Této myšlence muselo předcházet přizpůsobení prostor k podnikání v bývalém statku, ve Slaném – Kvíci, za léta zdevastovaném. Zahájení rekonstrukce budov nastalo již na podzim roku 1991 a v dubnu 1992 byla otevřena první část prodejny.

První léta provozu byla velmi obtížná, chyběla technika, vše se nahrazovalo fyzickým úsilím. V roce 1993 měla společnost již první stálé zaměstnance a o rok později byla zavedena počítačová technika do účetní evidence i prodeje. V této době se rozšiřují skladové prostory a tím i sortiment prodávaného zboží.

Kontakty se stavebními firmami na Slánsku daly v roce 1997 podnět k převzetí bývalé prodejny Raab Karcheru ve Slaném. Tím bylo docíleno pokrytí jejich potřeb co do množství a sortimentu. Nastává zásadní navýšení objemu prodeje a postupné navazování kontaktů s významnými stavebními firmami na Kladně.

Rok 1998 je dalším významným mezníkem společnosti. Byla otevřena nová prodejna ve Velké Dobré u Kladna, která je schopna zásobovat sortimentem i množstvím potřeby Kladenska a okolí. Docílilo se tak plošného pokrytí potřeb stavebníků a firem v okrese Kladno s minimálním dojezdem z našich skladů. V průběhu dalších let ve spolupráci s našimi významnými dodavateli prosazujeme u stavebních firem zavádění progresivních metod a technologií ve stavebnictví.

Na jaře roku 2000 se podařilo zásadně rozšířit volné skladové plochy ve Kvíci, čímž došlo k převedení veškerého prodeje Slánska do těchto prostor. Vytvořily se tak dva silné sklady, které se v následujících létech začaly nově vybavovat technikou jak manipulační, tak i automobily pro zásobování, ale i pro rozvozy přímo na stavby. Další léta přinesla nutný rozvoj v komunikaci prostřednictvím elektronické pošty, v administrativě i v prezentaci naší firmy na www stránkách.

V roce 2009 byla uzavřena prodejna na Velké Dobré a firma se přestěhovala do vlastních zrekonstruovaných prostor na Braškově, kde velmi rozšířila svůj prodejní sortiment.

V současné době je ve firmě zaměstnáno 36 pracovníků různých profesí a společně zajišťujeme roční obrat kolem 105 mil. Kč. Naším cílem je uspokojit maximální množství stavebníků v regionu, jak do šíře sortimentu a množství materiálu, tak i službami, které poskytujeme.

Firma poskytuje služby jak svým smluvním partnerům , tak ostatním zákazníkům včetně poskytovaných bonusů a slev nebo dopravy s HR na stavby nebo na místo určení.

V budoucnosti předpokládáme rozšíření sortimentu i ve Slaném Kvíci tak, aby byla pokryta celá šíře materiálů na obou prodejnách stejnoměrně včetně rozšíření prodejních ploch pro prodejnu.

O spokojenost zákazníků se stará tým našich obchodních zástupců. V roce 2011 byl rozšířen tým obchodních zástupců o nového obchodního zástupce.

V roce 2012 bylo započato další rozšiřování sortimentu zboží pro naše zákazníky. V roce 2012 firma slaví 20 výročí založení firmy a na tuto skutečnost jsme velice hrdí. Konala se oslava s našími zákazníky a dodavateli na hradě Červený Újezd a v následujícím období byla oslava v kruhu zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků.

Od roku 2014 jsme naše pobočky rozšířili o půjčovny strojů a nářadí. A nadále zvětšujeme nabízený sortiment zboží a služeb.

Díky letité zkušenosti a osobnímu přístupu jsme vyhledávaným pratnerem jak pro stavební firmy a živnostníky tak pro soukromé investory. Stavíme se mezi nejsilnější hráče na poli stavebního materiálu v regionu a dále se chceme rozvíjet.

O své zákazníky se staráme v nejvyšší kvalitě a proškolený personál na prodejně nebo naši obchodní zástupci Vám rádi poradí a pomůžou s výběrem vhodného řešení pro Vaši stavbu.

V Slaném dne 27.2.2016